Från barn till tonåring

Tiden är något som vi inte kan göra något åt. Det går snabbt att gå från barn till tonåring och som förälder så kanske man i bland inte riktigt hänger med i den utveckling som sker. Livet springer iväg och det gäller att man hänger med i det som sker.

Det gäller att ta vara på tiden som man har med sina barn. Även om livspusslet inte alltid är så lätt att lägga så gäller det att ge barnen den tid de behöver, man får offra något annat. Från det att barnen lär sig cykla tills de kommer att vara i åldern för att ta körkort för bil kommer att gå snabbt. Ta vara på den tiden.

Det kommer att kännas bra för både er som förälder och för era barn om ni känner att ni har haft tiden för att vara med och stötta i livets alla skeden, från det man lärde sig att gå, lärde sig att cykla och till att man står på egna ben med ett körkort i handen. Tiden går inte att spola tillbaka för att göra skar annorlunda utan gör rätt från början.