Vad innebär ett äktenskapsförord?

Allt går inte alltid som man önskat, och ibland vissnar även de vackraste rosorna. Regnet faller som tårar på en kall kind, och den hand som för alltid skulle vila i din har nu gett sig av mot nya äventyr. Det som länge varit ”erat” ska nu bara bli ”någons” – men vems?

Egendomar och bodelning

När ett äktenskap tar slut, eller när båda makarna i ett pågående äktenskap vill, sker oftast en bodelning. De delar då upp dess egendom mellan varann. En egendom är något du äger, såsom föremål, bostad, pengar, mark, osv. Din make får giftorätt till dina egendomar, som då heter giftorättsgods, när ni ingår i ett äktenskap – det innebär att de har rätt till dina egendomar till exempel vid en bodelning.

Giftorätten omfattar alla egendomar som inte är enskilda egendomar. En enskild egendom är något som enbart du äger och har rätt till. Din make får ingen rätt till egendomen i fallet av en bodelning.

Så vad är då ett äktenskapsförord?

Simpelt förklarat; äktenskapsförordet är ett avtal som definierar vad som är en enskild egendom i ett äktenskap, och ni kan båda skriva det inför ett äktenskap eller under dess gång.