Rent dricksvatten till barnen

Rent dricksvatten är ett stort problem i tredje världen och på andra platser där det inte går att få drickbart vatten i kranen. I Sverige tar vi dricksvatten för givet och litar på att det är hälsosamt. Någon hundraprocentig garanti kan vi dock inte få utan vidare. Vattnet måste kontinuerligt kontrolleras och analyseras. I några fall har vi nåtts av skrämmande uppgifter om förorenat kommunalt dricksvatten.

Du ansvarar för ditt brunnsvatten

waterVatten ur egen brunn bär med sig att man själv är ansvarig för kvaliteten. Därför är det viktigt att testa vattnet. Det kan man göra genom att bland annat kontakta ett vattenreningsföretag. Ett paket med provtagningsmaterial och instruktioner skickas till dig när du kontaktar dem. Materialet skickar du sedan tillbaka till dem och ditt vatten analyseras. Håller vattnet inte rätt kvalitet är det viktigt att det renas.

Små barn behöver rent vatten

Att tänka på är att om du har små barn kan de fara illa av infekterat vatten med diarréer som en av följderna, barn är mycket känsliga och en del barn är mer infektionskänsliga än andra. Rent vatten är ingen självklar premiss, bland annat nitrater är en faktor som kan skapa problem om halterna är för höga.

Dricksvattnets beskaffenhet kan ha stora variationer beroende på var du bor och detta oavsett om du har eget vatten eller kommunalt. Om du misstänker att det kommunala vattnet inte är bra skall du utan tvekan kontakta ansvariga. Tyvärr händer det att kommunalt vatten drabbas av gifter likaväl som egna vattenhål kan drabbas. Kontroll och åter kontroll är honnörsordet för rent vatten, kom ihåg att det finns flera alternativ för dig som vill rena ditt brunnsvatten.