Var miljömedveten med ditt barn!

Idag är det viktigt att vara miljömedveten och många hushåll har redan krav på sig att sopsortera. Trots det finns det många små förändringar som kan göras som gör stor skillnad på lång sikt.

Naturen

Tänk på att det är viktigt att också lära upp nästa generation att vara miljömedveten. En bra början är att lära barnen att stänga av lampor, tv-apparater och iPads när man har använt dem. Ha gärna en förgreningsdosa med avstängningsknapp till datorer och tv-apparater som gör att ni kan bryta strömmen helt till dem när de inte används. Att dra ur laddare till datorer och mobiltelefoner ur eluttaget när de inte används är också bra.

Låt inte vattnet rinna under tiden som ni borstar tänderna och stäng gärna av vattnet under tiden som ni tvålar in er i duschen. Tänk på att moderna diskmaskiner förbrukar mindre vatten än vad handdisk gör. Lär därför barnen att packa i disken på ett smart sätt så att den inte behöver köras halvtom.

När de blir lite äldre är det också bra att lära dem att källsortera och dela upp allt i de olika stationerna för att sorteringen vid miljöstationen ska gå smidigt. Om ni bor i hus eller villa med trädgård är det smart att kompostera maten som blir över. Gardenhome.se erbjuder kompoststationer som du och dina barn kan använda tillsammans. Då har ni möjlighet att senare använda jord från er egen kompost till sommaren när det är dags att plantera tomater och jordgubbar.

I takt med att barnen blir större är det också bra att lära dem att sortera upp kläder som de vuxit ur. Kläder som är hela och i bra skick kan till exempel lämnas i insamlingscontainrar som skickar dem till fattiga länder. På så vis kan andra få användning för dem.

Det finns även de som tagit det som sin uppgift i livet att lära andra, och ibland specifikt barn, om miljön. Gro Play är en organisation som utvecklat miljöutbildande spel som är ämnade att lära barn om miljön och vår inverkan på den. De ser gärna att föräldrar spelar spelen med sina barn för att hjälpa dem att förstå sammanhangen och innebörden av det som händer i spelen. Bland annat uppmuntrar de föräldrarna att ställa frågor till barnen under spelets gång. Till illustrationer i spelen som föreställer till exempel utsläpp av olika slag, miljöförstörelser och bilder av ledsna djur kan man som förslag fråga barnen varför de tror att djuren är ledsna och om de själva blir ledsen av att se sådant. Barn lär sig bättre om de kan koppla samman sådant som de ser med saker som de själva upplevt eller kan relatera till på något vis.